Katalog Detalu Architektonicznego FAQ

 1. Jaka jest struktura bazy danych?

 2. Baza danych składa się z pięciu podstawowych tabel które zawierają informację o obiektach, kategoriach, miejscu przechowywania, lokalizacjach i użytkownikach. Katalog Detalu Architektonicznego bazuje na relacyjnej bazie danych, dlatego poza wspomnianymi tabelami istniją jeszcze tabele pomocnicze odpowiedzialne za relacje pomiedzy elementami tabel.

 3. Jakie są możliwości bazy danych?

 4. Baza danych pozwala na gromadzenie i modyfikowanie informacji o obiektach wraz z ich graficzną prezentacją. Ponadto system autoryzacji użytkowników pozwala na nadawanie uprawnień i definiowanie ról w Katalogu.

 5. Kto może korzystać z bazy danych?

 6. Z bazy danych może korzystać każda osoba posiadająca konto w Katalogu. W zależności od zdefiniowanej roli dostęp może być ograniczony np. jedynie do odczytu informacji z Bazy.

 7. Jak wpisywać kolejne obiekty do bazy danych?

 8. W celu dodania obiektu do katalogu nalezu kliknąć na zakładkę Dodaj, wypełnić formularz i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Dodanie nowych elementów rozwijanych list odbywa się poprzez kliknięcie na ikonę wprowadzenie informacji i zatwierdzenie przyciskiem

 9. Jak wyszukać interesujące użytkownika dane?

 10. W celu wyrzukania obiektu w bazie należy kliknąć na zakładkę Wyszukaj, wprowadzić kryteria wyszukiwania (puste pola nie wpłyną na wynik wyszukiwania) i zatwierdzić przyciskiem Wyszukaj.

 11. Jak drukować wyszukane dane (pojedyncze karty/wiele kart jednocześnie)?

 12. W zależności od aktualnego położenia można wydrukować dane jednego bądź wielu obiektów. Jeżeli klikniemy na ikonę przeglądając dane pojedyńczego obiektu wygenerowana zostanie strona do druku z pojedyńczm raportem. Gdy klikniemy na ikonę przeglądając listę wyników wyszukiwania zostanie przygotowana strona z raportami wszystkich wyszukanych obiektów. Tak wygenerowana stronę należy wydrukować korzystając z opcji Drukuj udostępnianej przez przeglądarkę internetową.